Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι ο διοργανωτής του ταξιδιού υποχρεούται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το πακέτο που προτείνει, όπως πληροφορίες για την μεταφορά, την διαμονή, το δρομολόγιο, καθώς και τα θέματα ασφάλισης. Αν οι διακοπές σας δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που σας υποσχέθηκε το διαφημιστικό
φυλλάδιο, ο ταξιδιωτικός πράκτορας οφείλει να σας αποζημιώσει.


Οργανωμένο ταξίδι σημαίνει:


(1) τον προκαθορισμένο συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα στοιχεία,εφόσον πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε μια συνολική τιμή και η διάρκεια της υπηρεσίας αυτής καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από εικοσιτέσσερις ώρες ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση:

 1. Mεταφορά
 2. Διαμονή
 3. Άλλες τουριστικές υπηρεσίες μη συμπληρωματικές της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού


Τα σημαντικότερα σας δικαιώματα είναι τα ακόλουθα:(1) Δικαίωμα στην πληροφόρηση
 1. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης ο διοργανωτής ή και ο πωλητής ταξιδίου πρέπει ναπρομηθεύσει τον καταναλωτή με συγκεκριμένες πληροφορίες για το ταξίδι (μεταφορικά μέσα, τύπος καταλύματος, κατηγορία, γεύματα, πρόγραμμα, γενικές πληροφορίες αναφορικά με τα διαβατήρια, θεωρήσεις διαβατηρίων.
 2. Οποιοδήποτε ενημερωτικό υλικό ή διαφημιστικό έντυπο θα πρέπει να είναι κατανοητό, καθόλου παραπλανητικό, και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι δεσμευτικές εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.


(2) Μεταβίβαση κρατήσεων

 • Όταν ο καταναλωτής για εύλογη αιτία αδυνατεί να ταξιδεύσει λόγω π.χ. ασθενείας, θανάτου στενού συγγενή κτλ, μπορεί να μεταβιβάσει την κράτηση του σε άτομο που ικανοποιεί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στο οργανωμένο ταξίδι νοουμένου ότι ο οργανωτής θα ειδοποιήσει τον διοργανωτή ή και πωλητή εντός του χρονικού διαστήματος που δυνατόν να καθορίσει ο διοργανωτής/πωλητής για το σκοπό αυτό στη σύμβαση ή στο διαφημιστικό έντυπο.


(3) Αναθεώρηση στη τιμή:

 • Οποιοσδήποτε όρος σε σύμβαση που επιτρέπει την αναθεώρηση τιμών του οργανωμένου ταξιδιού, θεωρείται άκυρος και απενεργός εκτός αν η σύμβαση παρέχει τη δυνατότητα για αναθεώρηση τιμών, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω και ικανοποιεί τους εξής όρους: η σύμβαση ορίζει επακριβώς τον τρόπο υπολογισμού της αναθεώρησης της τιμής και η σύμβαση περιορίζει την αναθεώρηση της τιμής αποκλειστικά και μόνο αν υπάρχει αλλαγή στο κόστος μεταφοράς (περιλαμβανομένου του κόστους των καυσίμων)και φόρους και δικαιώματα που χρεώνονται για υπηρεσίες (π.χ. φόροι αεροδρομίων/λιμανιών, δικαιώματα προσγείωσης).


(4) Δικαίωμα ακύρωσης της συμφωνίας
 1. Όταν ο καταναλωτής αποσύρεται από τη σύμβαση ή όταν ο διοργανωτής για οποιοδήποτε λόγο εκτός της υπαιτιότητας του καταναλωτή ακυρώνει το οργανωμένο ταξίδι πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία αναχώρησης, ο καταναλωτής δικαιούται:
 2. Ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίσης ή ανώτερης ποιότητας εάν ο διοργανωτής/πωλητής είναι σε θέση να του το προτείνει,
 3. ή ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι χαμηλότερης ποιότητας εάν ο διοργανωτής/πωλητής είναι σε θέση να του το προτείνει και ο καταναλωτής το αποδέχεται και σε αντιστάθμισμα της διαφοράς μεταξύ της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού που αγοράστηκε και του άλλου ο διοργανωτής καταβάλει τη διαφορά
 4. Επιστροφή με την ακύρωση της σύμβασης, όλων των χρημάτων που πλήρωσε.
 5. Αν ο ταξιδιωτικός πράκτορας πτωχεύσει ενώ βρίσκεστε σε διακοπές, οφείλει να μεριμνήσει για την επιστροφή σας στη χώρα σας.

(5) Τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε πριν προχωρήσουμε να υπογράψουμε μια συμφωνία
 • Προγραμματίζουμε νωρίς το ταξίδι μας. Συγκρίνουμε διάφορα ομοειδή πακέτα από διαφορετικές εταιρείες. Ρωτάμε πολλές ερωτήσεις. Μελετούμε προσεκτικά τους όρους, τι περιλαμβάνει και τις λεπτομέρειες πληρωμής του οργανωμένου ταξιδιού. Ζητούμε το πρόγραμμα ταξιδιού.


(6) Μόλις έχουμε φθάσει στο ξενοδοχείο που θα μείνουμε και ανακαλύπτουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την περιγραφή του πακέτου
 1. Αναφέρουμε πάντοτε και το συντομότερο δυνατό στον αντιπρόσωπο του διοργανωτή ή στον αρχηγό/συνοδό της εκδρομής οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και όταν επιστρέψουμε -και πάλι το συντομότερο δυνατό- στον διοργανωτή της εκδρομής.
 2. Είναι δικαίωμά μας να έχουμε το πρόγευμα ή το γεύμα που είναι ανάλογο με την κατηγορία του ξενοδοχείου που διαμένουμε, εφόσον αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία.


(7) Το ταξιδιωτικό γραφείο δεν έχει πρόγραμμα ταξιδιού. Τι κάνουμε;
 1. Ζητάμε το πρόγραμμα ταξιδιού. Μελετούμε προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού μας και όλες τι σχετικές πληροφορίες για τους τόπους που θα επισκεφθούμε, τις ώρες αναχώρησης για τις ξεναγήσεις μας, τα μεταφορικά μέσα, τον τρόπο ξενάγησης, την κατηγορία του ξενοδοχείου που θα μένουμε. Αν δεν υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες στον κατάλογο, τότε ζητάμε να μας δοθούν εκ των προτέρων.
 2. Αν το ταξιδιωτικό γραφείο δεν μπορεί να μας παραχωρήσει πρόγραμμα ταξιδιού τότε δεν προχωρούμε σε συμφωνία.


(8) Πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα ταξιδιού
 • Το διαφημιστικό πρόγραμμα και η απόδειξη πληρωμής από τον ταξιδιωτικό πράκτορα αποτελούν δεσμευτική συμφωνία, εκτός αν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά.


Back To Top
Consumer Classroom Take part in our surver Consumer Protection Service Online Dispute Resolution

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας μας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας πιο κάτω:


Όνομα:

e-mail:


Cofunded by the European UnionΗ παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μέρος της δράσης 670702-ΕCC-Net. Η Συμφωνία πλαίσιο έλαβε χρηματοδότηση βάση επιχορήγησης για το Δίκτυο των ΕΚΚ μέσω του Προγράμματος για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).