Σκοπός της ύπαρξης και της λειτουργίας του Δικτύου είναι: (α) η εξασφάλιση παροχής πληροφοριών και συμβουλών σε καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και (β) η εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών που έχουν
ανακύψει από συναλλαγές που οι καταναλωτές πραγματοποίησαν σε κράτη-μέλη της
Ένωσης εκτός της χώρας διαμονής τους.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ) Κύπρου

  1. Το ΕΚΚ Κύπρου ιδρύθηκε το 2005 και στεγάζεται στα γραφεία της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
  2. Το Κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δραστηριότητες του Κέντρου για την προώθηση των στόχων του:
  1. Δημοσίευση άρθρων σε ιστοσελίδες και στον τύπο.
  2. Συμμετοχή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.
  3. Έκδοση ενημερωτικού υλικού-φυλλαδίων.
  4. Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και παρουσιάσεων.
  5. Συνεργασία με το Δίκτυο των ΕΚΚ , με άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα και αρμόδιους φορείς.
  6. Συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα και ερωτηματολόγια από άλλα ΕΚΚ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Back To Top
Consumer Classroom Take part in our surver Consumer Protection Service Online Dispute Resolution

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας μας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας πιο κάτω:


Όνομα:

e-mail:


Cofunded by the European UnionΗ παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μέρος της δράσης 670702-ΕCC-Net. Η Συμφωνία πλαίσιο έλαβε χρηματοδότηση βάση επιχορήγησης για το Δίκτυο των ΕΚΚ μέσω του Προγράμματος για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).