Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ΕΚΚ)

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ΕΚΚ) παρέχουν δωρεάν συμβουλές στους Ευρωπαίους καταναλωτές πού οι αγορές των προϊόντων και υπηρεσιών τους γίνονται σε μέλος κράτος της Ερωπαϊκής Ένωσης.


Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ΕΚΚ):

  • Τα ΕΚΚ εκτείνεται στις 29 χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων της Ισλανδίας και της Νορβηγίας.
  • Τα ΕΚΚ παρέχουν συμβουλές δωρεάν για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών που έχουν μόνιμη κατοικία στις χώρες μέλη της Ε.Ε.
  • Το Δίκτυο συνεργάζεται με όλα τα ΕΚΚ και ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός και στόχο έχει τη φιλική διευθέτηση μιας υπόθεσης ή διαφωνίας μεταξύ εταιρείας / πωλητή και καταναλωτή.
  • Τα ΕΚΚ συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εθνικές κυβερνήσεις έκαστου κράτους μέλους.
  • Τα ΕΚΚ φιλοξενούνται και λειτουργούν σε δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς αναλόγως έκαστου κράτους μέλους.
Back To Top
Consumer Classroom Take part in our surver Consumer Protection Service Online Dispute Resolution

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας μας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας πιο κάτω:


Όνομα:

e-mail:


Cofunded by the European UnionΗ παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μέρος της δράσης 670702-ΕCC-Net. Η Συμφωνία πλαίσιο έλαβε χρηματοδότηση βάση επιχορήγησης για το Δίκτυο των ΕΚΚ μέσω του Προγράμματος για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).